Stichting Papiapodia Opgeheven

Papiapodia is in het leven geroepen in december 2014 en in April 2021 opgeheven.

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt om alle doelen in het kader van empowerment van vrouwen en van jongeren te realiseren.

De initiatiefnemer van Papiapodia is vertrokken uit regio Noord Holland naar Twente.

Opgeheven

Opgeheven April 2021