Welkom bij Stichting Papiapodia


De naam zegt het al. Papia staat voor praten of spreken en podia betekent niet slechts een podium, maar een meervoud hiervan.

Missie 

Stichting Papiapodia biedt podia aan multiculturele talenten, aanstormende multiculturele talenten en talenten die interculturele podiumkunst o.a. het interculturele cabaret met hun optreden landelijk willen bevorderen. Stichting Papiapodia faciliteert en creëert voorwaarden voor veel positieve interactie tussen talent en publiek

Dit doen wij door met Papiapodia Academy

-Interculturele Theaterconcepten te schrijven

-Interculturele Theater cabaret voorstellingen landelijk te organiseren

-Talenten te trainen en te coachen door ingeschakelde professionals

Onze visie 

Intercultureel cabaret draagt bij aan een positieve beleving van theater, geeft positieve prikkels aan het inlevingsvermogen, zorgt voor duurzame effectieve communicatie, wat meer tolerantie en begrip voor elkaar met zich meebrengt.
Wij staan voor verdieping, waardoor talent en publiek de voorstelling intens beleven.
Het doel hiervan is om actieve interculturele participatie te stimuleren en met de interculturele voorstellingen steeds een groter bereik te hebben dan dat er tot nu toe wordt bereikt. Verbeelding en creativiteit bij het publiek prikkelen wij zodanig, dat de van mond tot mond reclame meer kleur krijgt, qua resultaat.

Samenwerking 

Stichting Papiapodia zoekt samenwerking met diverse instellingen voor kennis, capaciteit en voor verdere ontwikkeling en de duurzaamheid van de Stichting.

Achtergrond 

Stichting Papiapodia is in het leven geroepen, nadat wij geconstateerd hebben dat cabaretiers en vooral cabaretières uit de multiculturele omgeving in Nederland, haast niet te vinden zijn op het internet.
Wanneer wij het internet afstruinen is het bijna zoeken naar een speld in de hooiberg. Stichting Papiapodia geeft met de theatervoorstellingen een positieve draai hieraan in de goede richting.

Bestuur 

Bestuurs secretaris: Wanda Pelt, Organisatiesocioloog/project- en programmamanagement.
Penningmeester: Evelyne Fokke, Werkconsulent 
Voorzitter/ directeur : Sharynne Martijn, Journalistiek, toneel, spreker, artistiek leider